93 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Ρ

41. Ρενιέρη, Δέσποινα
42. Ρέντας, Νικόλαος
43. Ρέντζελα, Θεοδώρα
44. Ρέντζη, Βασιλική
45. Ρεπάσος, Ιωάννης
46. Ρέππας, Παρασκευάς
47. Ρέππου, Αθηνά
48. Ρες, Στυλιανός
49. Ρέτζεκα, Μεταξία
50. Ρετζούλα, Χρυσάνθη
51. Ρεφενές, Κωνσταντίνος
52. Ρήγα, Ιωάννα-Εριέττα
53. Ρηγάκου, Βίκυ
54. Ρήγας, Δαμιανός
55. Ρήγας, Ιωάννης
56. Ρήγκου, Αμυγδαλιά
57. Ρηγόπουλος, Θ. Π.
58. Ρηγόπουλος, Παναγιώτης
59. Ρήγος, Γρηγόριος Γ.
60. Ρίγκερς, Τσαμά
61. Ριζομυλιώτης, Ιωάννης
62. Ρίζος, Αλέξανδρος
63. Ρίζος, Αναστάσιος
64. Ρίζος, Γεώργιος
65. Ρίκος, Μιχάλης-Δημήτριος
66. Ρίνη, Χαρίκλεια
67. Ρίνης, Χρήστος
68. Ρίσκας-Δανιήλ, Βασίλειος
69. Ριτσάκη, Αικατερίνη
70. Ρόβη, Βασιλική
71. Ροβιθάκης, Γεώργιος
72. Ροκάς, Κωνσταντίνος Ν.
73. Ροντογιάννης, Σπυρίδων
74. Ροποτός, Ιωάννης
75. Ρόρης, Αθανάσιος
76. Ρουβά, Αγγελική
77. Ρουλάκης, Σταμάτιος
78. Ρουμελιώτη, Ελένη Ε.
79. Ρουμελιώτης, Γεώργιος
80. Ρουμπάνης, Ελευθέριος Θεόδωρος

Σελίδες:  123