88 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Φ

1. Φαγογένη, Παρασκευή
2. Φάκα, Κυριακή
3. Φακανόπουλος, Βασίλειος
4. Φακίνος, Νικηφόρος
5. Φακίνου, Χρυσούλα
6. Φαράντος, Κωνσταντίνος
7. Φαρδούλης, Κωνσταντίνος Ι.
8. Φαρμάκη, Ελένη
9. Φαρμάκης, Γεώργιος Κωνσταντίνου
10. Φαρμάκης, Τρύφων Ι.
11. Φαρμακίδης, Ευάγγελος
12. Φαρμακίδης, Ευάγγελος Ι.
13. Φασίτσας, Δημήτριος
14. Φασίτσας, Δημήτριος Ι.
15. Φελούκας, Παναγιώτης
16. Φεργάδης, Θεόδωρος
17. Φερεντίνος, Διονύσιος
18. Φερεντίνου, Αικατερίνη
19. Φερίγκος, Νικόλαος
20. Φερτάκης, Γεώργιος
21. Φιλάρετος, Κλεισθένης Γ.
22. Φίλη, Άρτεμις - Σταυρούλα
23. Φίλια, Θάλεια
24. Φίλιας, Βασίλειος Ι.
25. Φιλιππαίος, Φραγκίσκος
26. Φιλιππακοπούλου, Μαρία Α.
27. Φιλίππου, Βασίλειος
28. Φιλίππου, Φίλιππος
29. Φιστικλής, Δημήτρης
30. Φλάκας, Ιωάννης Α.
31. Φλάσκου, Ειρήνη
32. Φλέγκας, Λάμπρος
33. ΦλογαΪτης, Θεοδώρος Ν.
34. Φλουρής, Κωνσταντίνος
35. Φλούσκου, Ιωάννα
36. Φλυτζανής, Δημήτριος
37. Φλωριός, Γρηγόρης
38. Φλώρος, Νικόλαος
39. Φλώρος, Π. Κ.
40. Φλώρου, Αντωνία

Σελίδες:  123