2 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Factors affecting net interest margin in the Greek banking sector
Συγγραφέας: Αγαπητού, Βασιλική
Ημερομηνία: 10-2006
2. Μια εμπειρική διερεύνηση των σχέσεων της αυθεντικότητας, υπαρξιακής σκέψης και εμπιστοσύνης στα πλαίσια της Θεωρίας της Αυθεντικής Ηγεσίας
Συγγραφέας: Αγαπητού, Βασιλική
Ημερομηνία: 10-2006

Σελίδες:  1