1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Η επίδραση των λογιστικών στρεβλώσεων στην πρόβλεψη της μελλοντικής κερδοφορίας
Συγγραφέας: Αγγελίδου, Χρυσή
Ημερομηνία: 20-06-2018

Σελίδες:  1