2 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. QoE assesment on video streaming on encrypted network traffic and machine learning approach to detect buffering events
Συγγραφέας: Αγγελούδης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 31-05-2019
2. Quality-of-Service assessment on YouTube video streaming on encrypted network traffic and machine learning approach to classify key quality indicators
Συγγραφέας: Αγγελούδης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 31-05-2019

Σελίδες:  1