1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Ο δυναμικός προγραμματισμός και το θεώρημα Hamilton Jacobi Bellman
Συγγραφέας: Γαϊτζή, Ελένη
Ημερομηνία: 02-2012

Σελίδες:  1