1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Λογιστική αξία ιδίων κεφαλαίων μεγαλύτερη από την αγοραία αξία: λογιστική, κίνδυνος, ή σφάλμα;
Συγγραφέας: Δέδε, Μαρία
Ημερομηνία: 29-01-2020

Σελίδες:  1