11 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. L'apport de la Grece a l'effort de defense commune des pays de l'O.T.A.N.
Συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Ημερομηνία: 1953
2. Η δυσπραγία της πόλεως Βόλου και τα γενικά χαρακτηριστικά της οικονομίας μας
Συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Ημερομηνία: 1954
3. Observations sur leconomie Hellenique
Συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Ημερομηνία: 1964
4. Διεθνές εμπόριον και διεθνής νομισματική ρευστότης
Συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Ημερομηνία: 1967
5. Προγραμματισμός και οικονομική ανάπτυξις
Συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Ημερομηνία: 1966
6. Η επίδρασις της οικονομικής επιστήμης επί της εξελίξεως του δικαίου και της κοινωνικής οργανώσεως
Συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Ημερομηνία: 1971
7. Αμυντικαί δαπάναι και οικονομική ανάπτυξις
Συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Ημερομηνία: 1964
8. Η βιομηχανία και η γεωργία εν Ελλάδι: γεωργία και βιομηχανία
Συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Ημερομηνία: 1950
9. Διεθνής Οικονομία και Εθνική Άμυνα
Συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Ημερομηνία: 1958
10. Το διεθνές εμπόριον ως παράγων οικονομικής αναπτύξεως
Συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Ημερομηνία: 1956
11. Διεθνής Οικονομία και Εθνική Άμυνα
Συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Ημερομηνία: 1957

Σελίδες:  1