8 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Εμπορευματολογική διάκρισις τεχνητώς ξηρανθείσης ξυλείας από μη ξηρανθείσης τοιαύτης
Συγγραφέας: Δανόπουλος, Αντώνιος
Ημερομηνία: [1960]
2. Αι πρώται ύλαι συσκευασίας των εμπορευμάτων
Συγγραφέας: Δανόπουλος, Αντώνιος
Ημερομηνία: [1961]
3. Ημικροχημική μέθοδος προσδιορισμού νιτροπαραγωγών
Συγγραφέας: Δανόπουλος, Αντώνιος
Ημερομηνία: [1965]
4. Εισαγωγικά μαθήματα φυσικών επιστημών
Συγγραφέας: Δανόπουλος, Αντώνιος
Ημερομηνία: 1967
5. Συσκευασία
Συγγραφέας: Δανόπουλος, Αντώνιος
Ημερομηνία: 1970
6. Μαθήματα εμπορευματολογίας: τόμος Ι
Συγγραφέας: Δανόπουλος, Αντώνιος
Ημερομηνία: 1967
7. Μαθήματα εμπορευματολογίας: τόμος ΙΙΙ
Συγγραφέας: Δανόπουλος, Αντώνιος
Ημερομηνία: 1973
8. Μαθήματα εμπορευματολογίας: τόμος ΙΙ
Συγγραφέας: Δανόπουλος, Αντώνιος
Ημερομηνία: 1967

Σελίδες:  1