1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Διαρθρωτικά μοντέλα επιτοκίων με μια στοχαστική μεταβλητή και τιμολόγηση δικαιωμάτων σε ομόλογα
Συγγραφέας: Θεοδώρου, Άννα-Μαρία
Ημερομηνία: 12-2003

Σελίδες:  1