1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Διερεύνηση συσχέτισης του υποδείγματος εντοπισμού παραποίησης οικονομικών καταστάστεων F-score με Key Audit Matters
Συγγραφέας: Θεοδώρου, Χρυσή
Ημερομηνία: 11/23/2018

Σελίδες:  1