1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Μέθοδοι αξιολόγησης προγραμμάτων και εφαρμογή τους στην Ελληνική περιφέρεια
Συγγραφέας: Κάππου, Φωτεινή
Ημερομηνία: 12-2001

Σελίδες:  1