1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Παραγωγή Δεδομένων Ελέγχου με Συμβολική - Concolic Εξέταση και Έλεγχο Μοντέλου
Συγγραφέας: Καλλία, Μαρία
Ημερομηνία: 2010

Σελίδες:  1