1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης αθλητικών εισιτηρίων περιόδου με χρήση της τεχνολογίας ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID)
Συγγραφέας: Καραΐσκος, Δημήτριος
Ημερομηνία: 02-2006

Σελίδες:  1