1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Ποιά η σχέση της εταιρικής αξίας με το μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου και τη δυϊκότητα του διευθύνοντος συμβούλου
Συγγραφέας: Καρακασιλιώτης, Μιχαήλ
Ημερομηνία: 12-2006

Σελίδες:  1