1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων ανάλυσης επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων
Συγγραφέας: Καρακιόζογλου, Σοφία
Ημερομηνία: 10-1996

Σελίδες:  1