1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Μελέτη και αξιολόγηση open source ERP συστημάτων και ενδεικτική εφαρμογή
Συγγραφέας: Καραμούστος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 10-2013

Σελίδες:  1