1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Αποθεματοποίηση χαρτοφυλακίου αυτοκινήτου με τις μεθόδους Basic Chain Ladder και Bornhuetter Fergusson
Συγγραφέας: Καρανικόλα, Σωτηρία

Σελίδες:  1