1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Μοντέλα και εργαλεία ολοκλήρωσης βιβλιογραφικών δεδομένων στο σημασιολογικό ιστό
Συγγραφέας: Κασκαμπά, Βασιλική
Ημερομηνία: 11/30/2014

Σελίδες:  1