1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Automated ad creative generation : language modeling and natural language generation for ad-texts
Συγγραφέας: Κατσιβέλης-Περάκης, Παναγής
Ημερομηνία: 02-2013

Σελίδες:  1