1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Το φαινόμενο επιστροφής στη μέση τιμή (mean reversion) στην αγορά συναλλάγματος
Συγγραφέας: Κατσινέλος, Δημήτρης

Σελίδες:  1