6 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Στατιστικές μέθοδοι: τόμος 3: Θεωρία και πρακτική αριθμοδεικτών
Συγγραφέας: Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Ημερομηνία: 1989
2. Στατιστικές μέθοδοι: τόμος 1: Περιγραφικά στατιστικά μέτρα και στατιστική επαγωγή
Συγγραφέας: Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Ημερομηνία: 1993
3. Στατιστικές μέθοδοι: τόμος 2: Ανάλυση παλινδρομήσεως - συσχετίσεως διακυμάνσεως - συνδιακυμάνσεως
Συγγραφέας: Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Ημερομηνία: 1990
4. Νεότερη θεωρία αποφάσεων (ανάλυση κατά Bayes): με παραδείγματα και εφαρμογές
Συγγραφέας: Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Ημερομηνία: 1993
5. Στατιστική: πίνακες για στατιστικές έρευνες
Συγγραφέας: Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Ημερομηνία: 1992
6. Στατιστική επιχειρηματικών αποφάσεων: ανάλυση κατά BAYES
Συγγραφέας: Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Ημερομηνία: 1993

Σελίδες:  1