1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. RFID in fashion retail, deployment roadmap and evaluation from the customer perspective
Συγγραφέας: Κελεπούρη, Ιωάννα

Σελίδες:  1