2 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Οργανική χημεία: μεθ' οδηγιών συνθέσεως οργανικών παρασκευασμάτων εξ' άπαντων των κεφαλαίων της οργανικής χημείας
Συγγραφέας: Κομνηνός, Τηλέμαχος
Ημερομηνία: 1922
2. Εγχειρίδιον οργανικής χημείας: κατά τας νεωτέρας της επιστήμης θεωρίας
Συγγραφέας: Κομνηνός, Τηλέμαχος
Ημερομηνία: 1904

Σελίδες:  1