1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρηστών του grid χρησιμοποιώντας μοντέλα μέτρησης φήμης
Συγγραφέας: Κοντοπούλου, Σταυραλένη
Ημερομηνία: 06-2007

Σελίδες:  1