1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Η πρώτη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην ΕΛ.ΤΑ: case study
Συγγραφέας: Κοσμά, Στέλλα
Ημερομηνία: 08-2006

Σελίδες:  1