1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Η λογαριθμοκανονική κατανομή και η κατανομή Pareto: Η χρήση τους στην αναλογιστική επιστήμη
Συγγραφέας: Κοσμά, Χορτένσα
Ημερομηνία: 21-07-2015

Σελίδες:  1