1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Estimation of the probability of bankruptcy for the Chemical Industry with the model Altman's Z-score
Συγγραφέας: Κωστάκου, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 01-2014

Σελίδες:  1