1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Τιμολόγηση ασφάλισης αυτοκινήτων με χρήση γενικευμένων γραμμικών μοντέλων
Συγγραφέας: Κωστούλα, Ειρήνη

Σελίδες:  1