1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Εντοπισμός περιπτώσεων παραποίησης οικονομικών καταστάσεων με τη χρήση του μοντέλου F-Score
Συγγραφέας: Κόλια, Αικατερίνη

Σελίδες:  1