2 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Μέθοδοι αριθμητικής ανάλυσης και βελτιστοποίηση - προσέγγιση με το MATLAB
Συγγραφέας: Λάππας, Παντελής
Ημερομηνία: 09-2013
2. Δείκτες επιτυχίας και διαχείρισης κινδύνων στη διοίκηση έργου
Συγγραφέας: Λάππας, Παντελής
Ημερομηνία: 09-2013

Σελίδες:  1