1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Αξιολόγηση και υλοποίηση RFID τεχνολογιών και προτύπων στο πλαίσιο διαχείρισης της εφοριαστικής αλυσίδας
Συγγραφέας: Λεοντιάδης, Νεκτάριος
Ημερομηνία: 09-2007

Σελίδες:  1