1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Σύγκριση υποδειγμάτων ετεροσκεδαστικότητας και Markov switching υποδειγμάτων
Συγγραφέας: Λούζης, Δημήτρης
Ημερομηνία: 10-2004

Σελίδες:  1