1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Η συσχέτιση της εταιρικής στρατηγικής & της στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινων πόρων
Συγγραφέας: Μαθιοπούλου, Δήμητρα
Ημερομηνία: 09-2006

Σελίδες:  1