1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Big data and strategy: the effect of data-driven culture on performance
Συγγραφέας: Μακρινός, Αντώνιος
Ημερομηνία: 06/26/2019

Σελίδες:  1