1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Αξιολόγηση του μοντέλου των κλαδικών συνομαδώσεων (industry clusters): η περίπτωση της ελληνικής ναυτιλίας
Συγγραφέας: Μελιγκοτσίδης, Χρήστος
Ημερομηνία: 09-2006

Σελίδες:  1