1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Εταιρική διακυβέρνηση - εμπειρική ανάλυση: η επίδραση του μεγέθους και της διάρθρωσης του διοικητικού συμβουλίου στην εταιρική απόδοση
Συγγραφέας: Μηλιώτης, Δημήτριος Σπυρίδων
Ημερομηνία: 11/26/2018

Σελίδες:  1