1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Οι επιπτώσεις των εξαγορών στις επιχειρήσεις στόχους: έρευνα σε δείγμα ελληνικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Μπέης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 01-2013

Σελίδες:  1