1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. ΔΛΠ 17: Μισθώσεις. Η υιοθέτηση του προτύπου και τα αποτελέσματα του στην ελληνική αγορά
Συγγραφέας: Μπαλωμένου, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία: 11-2009

Σελίδες:  1