1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Μελέτη σύνθετων μέτρων ομοιότητας και εφαρμογή επέκτασης του edit distance σε δεδομένα κοινωνικού ιστού
Συγγραφέας: Μπαμπαλετάκης, Ελευθέριος
Ημερομηνία: 02-2013

Σελίδες:  1