1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Nonparametric estimation of state price densities implicit in the FTSE/ASE 20 index options of the Greek options market
Συγγραφέας: Μπεκιάρης, Ηλίας
Ημερομηνία: 01-2008

Σελίδες:  1