1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Στρατηγικός σχεδιασμός σε συνθήκες οικονομικής κρίσης: μελέτη περίπτωσης Ομίλου ΟΤΕ
Συγγραφέας: Νέος, Στέφανος

Σελίδες:  1