1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Μαρκοβιανά μοντέλα αποφάσεων και εφαρμογές σε προβλήματα βέλτιστης συντήρησης-αντικατάστασης
Συγγραφέας: Νανάκης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 09-2011

Σελίδες:  1