1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Πρόβλεψη της πιθανότητας πτώχευσης στην Ελλάδα με probit ανάλυση
Συγγραφέας: Νιαβή, Μιχαέλα
Ημερομηνία: 2019

Σελίδες:  1