1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Κοστολόγηση βάσει δυνατοτήτων (Activity Based Costing) & εφαρμογή ABC στην επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών
Συγγραφέας: Παναγιωτίδης, Βασίλειος

Σελίδες:  1