1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Ο ανταγωνισμός στον Ελληνικό και Τούρκικο τραπεζικό κλάδο: εφαρμογή της μεθοδολογίας Panzar-Rosse
Συγγραφέας: Παναγιωτοπούλου, Αθηνά
Ημερομηνία: 09-2006

Σελίδες:  1