1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Συγχωνέυσεις και εξαγωρές: Θεωρία ολιγοπολιών, πολιτική ανταγωνισμού και εμπειρικές εφαργμογές για την Ελλάδα
Συγγραφέας: Παναγιώτης, Φώτης
Ημερομηνία: 22-03-2005

Σελίδες:  1