1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Ο προϋπολογισμός ως εργαλείο ελέγχου: μελέτη περίπτωση στην εταιρεία Pfizer Inc
Συγγραφέας: Πολλάτος, Χρήστος
Ημερομηνία: 06-2006

Σελίδες:  1