1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Ανάλυση μοντέλων υιοθέτησης τεχνολογίας και εισήγηση μοντέλου υιοθέτησης τεχνολογίας
Συγγραφέας: Πολύζος, Γεώργιος
Ημερομηνία: 09-2011

Σελίδες:  1