1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Αξιολόγηση μετρικών μορφολογικής απόστασης λέξεων και εφαρμογή τους στην ταύτιση ομοίων εγγραφών
Συγγραφέας: Ραπανάκης, Σταμάτης
Ημερομηνία: 06-2007

Σελίδες:  1